بیرجند
در هر 3 روز یک واحد صنعتی به علت عدم رعایت موارد ایمنی طعمه حریق میگردد، آیا برای مقابله با حریق اقدامی انجام داده اید؟
صفحه اول       طرحهای تیپ استان

طرحهای تیپ استان

محدودیتهای منابع و سرمایه گذاری صنعتی و کمبود نقدینگی در جوامع از مشکلات عمومی و فراگیر در کشورهای صنعتی در حال توسعه است. همزمان با مشکل فوق، کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی دیگری روبرو هستند و آن مشکل روبه رشد بیکاری جوانان و نیروهای فعال جامعه است.افرادی که تواناییهای انجام کار را دارند ولی بیکار هستند. هنر سیاستگذاران توسعه اقتصادی و صنعتی در آن کشورها آن است که بتوانند توسعه اقتصادی و صنعتی را به گونه ای طراحی و سازماندهی نمایند که همراه با توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای سرانه مردم در کشورشان، اشتغالهای مولد و فراگیر را به همراه داشته باشند و نرخ بیکاری کاهش یافته و یا ثابت بماند.یکی از راهکارهای موفق در زمینه سیاست گذاری، تشویق و حمایت از واحدهای کوچک صنعتی با هدف تولید قطعات و کالاهای صنعتی مورد نیاز بازار و صنایع داخلی و خارجی و با حداکثر بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل موجود در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی داخلی دیگر کشورها است.

لذا به منظور استفاده متقاضیان و دست اندرکاران صنعت کشور مطالعات فنی و اقتصادی ایجاد 8 طرح در زمینه صنعت به شرح ذیل تهیه شده است:

 

  1. چینی بهداشتی
  2. الیاف بازالت
  3. آلومینیوم
  4. بنتونیت
  5. کابل های فشار قوی
  6. سنسور
  7. ترمینالهای الکتریکی
  8. رینگ و پیستون

تعداد بازدید این صفحه :8388
تاریخ انتشار صفحه : 1389/12/29


Power by : RAAKCMS