بیرجند
صفحه اول       اطلاعات واحدهای صنعتی فعال استان

جهت اخذ اطلاعات واحد های صنعتی به لینک ذیل  مراجعه نمایید

 

بانک جامع اطلاعات شهرکها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی


تعداد بازدید این صفحه :9622
تاریخ انتشار صفحه : 1389/12/29


Power by : RAAKCMS