بیرجند
صفحه اول       معرفی شرکت

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی همزمان با تاسیس استان خراسان جنوبی ، تاسیــس و هم اکنون در آغاز یازده سال فعالیت خود با 17 شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری و دارا بودن 2171  هکتار اراضی در اختیار و 1032 هکتار زمین صنـعتی ، بستری آماده و مناسب جهت استقرار طرحهای صنعتی استان به حساب می آید.

 

هدف از تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی:

 

-         احداث شهرک صنعتی در منطقه خراسان جنوبی و ایجاد امکانات زیربنائی در شهرک ها

-         انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خود گردان  از جهت مالی فراهم نماید.

-         تملک زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای مجاز

-         در اختیار گیری اعتبارات مصوب در بودجه شهرکها و نواحی صنعتی جهت تامین هزینه های سرمایه ای شرکت و تامین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، تسطیح اراضی شهرک و ایجــاد شبکه راههای اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمانهای عمومی از قبیل درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز انبار عمومی و غیره

 


تعداد بازدید این صفحه :4746
تاریخ انتشار صفحه : 1389/12/29


Power by : RAAKCMS